Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Sep 9, 2022

Vi möter Elisabeth Andersson, fd domare vid en av Sveriges förvaltningsdomstolar, som berättar om sitt arbete med pröva mål om tvångsomhändertaganden av barn och unga och vilka svårigheter detta kan innebära. Vi berättar om vår rapport om LVU ur ett barnrättsperspektiv och diskuterar våra olika roller som juridiska ombud och domare. När får man tvångsomhänderta ett barn från sina föräldrar och vilka rättigheter har föräldrarna och barnen?