Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Sep 15, 2022

Vi möter lågstadieläraren Selma Gamaleldin, som blivit avskedad från sitt jobb, och vars arbetsgivare fått betala 150 000 kr i diskrimineringsersättning för att hon inte på föräldrarnas begäran ville kalla ett sjuårigt barn för ”hen”. Hur motiverar hon detta utifrån bland annat sin egen trosövertygelse? Vilka krav kan egentligen ställas på lärare? Vad är egentligen gällande rätt och vilka mänskliga rättigheter berörs? Vi diskuterar även ett liknande fall som avgjorts i USA och den pågående processen där vi företräder Selma inför Skolinspektionen gällande frågan om hennes lärarlegitimation.