Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Mar 12, 2020

I det fjärde avsnittet av Människorättspodden diskuterar vi vårt uppmärksammade barnmorskemål om samvetsfrihet i vården.

 Europadomstolen har den 12 mars 2020 meddelat att Ellinor Grimmarks och Linda Steens klagomål inte tas upp till prövning. Vi möter Ellinor & Linda och diskuterar beslutet, hur...