Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

May 29, 2020

I det åttonde avsnittet av Människorättspodden intervjuar vi advokaten Andreas Stenkar Karlgren som företrätt en präst som avkragades och förklarades obehörig att utöva prästyrket efter att ha uttalat sig om homosexuella relationer och evolutionsteorin på ett konfirmationsläger sommaren 2019. Domkapitlet i...


May 18, 2020

I det nya avsnittet av Människorättspodden avslöjar vi att vi den 18e maj, samma dag som en ny president tillsätts i Europadomstolen, skickar Skandinaviska Människorättsjuristerna en resningsansökan gällande barnmorskemålen om samvetsfrihet i vården. Vi intervjuar juristen Krister Thelin, som bland annat...