Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Sep 14, 2020

I det tionde avsnittet av Människorättspodden intervjuar vi vår klient Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation. Orust kommun har sedan fattat beslut att medicinera sonen med centralstimulantia, mot pappans...