Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Nov 20, 2020

I det tolvte avsnittet av Människorättspodden möter vi en av våra stora förebilder, människorättsadvokaten Bryan Stevenson, grundare av the Equal Justice Initiative, som kämpar mot systematisk rasism och för rättssäkra juridiska processer för dödsdömda, fattiga och marginaliserade grupper i USA. Filmen...


Nov 20, 2020

In the twelfth episode of the Human Rights Podcast, we meet one of our great role models, the human rights lawyer Bryan Stevenson, founder of the Equal Justice Initiative, which fights against systemic racism and for racial justice, a criminal justice reform and a fair trial for the wrongly convicted of crimes and poor...