Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Dec 21, 2021

I årets sista avsnitt av Människorättspodden möter vi Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan, i samtal om våld mot kvinnor och den nya lagstiftningen gällande barnfridsbrott. Varför är det så svårt för kvinnor att ta sig ur en våldsam relation? 150 000 barn i Sverige bor tillsammans med en...


Oct 28, 2021

I det femtonde avsnittet av Människorättspodden möter vi Maarit Jänterä-Jareborg, professor i Internationell privat- och processrätt (IP-rätt) vid Uppsala universitet. Vad anser hon om att svenska domstolar ska tillämpa sharia-lagar? Vi diskuterar den iranska mahr, morgongåvan, och erkännande barnäktenskap....


Sep 2, 2021

I det fjortonde avsnittet av Människorättspodden intervjuar vi Carl Bexelius. Vi samtalar om det rådande säkerhetsläget i Afghanistan och Migrationsverkets besluts- och verkställighetsstopp. Är det ens lagligt? Vi diskuterar de juridiska slutsatserna i  Konvertitutredningen, där vi kritiskt granskat asylsökande...