Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Sep 29, 2022

Vi möter Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) och författare till boken Den första rättigheten: Frihet till religion, Frihet från religion, för att tala om religionsfrihet. Vi samtalar om hur religionsfriheten ser ut och efterföljs i Sverige och runt om i världen. Under samtalet lyfts bland annat frågan om hur den tillfälliga pandemilagen påverkade religionsfriheten, den ständigt aktuella debatten om konfessionella skolor och balansen mellan religionsfrihet och andra rättigheter. Vad är västvärldens ”blinda fläck” och vilket är det största hotet mot religionsfriheten i världen just nu?