Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Oct 17, 2022

I avsnitt 25 av Människorättspodden gästas vi av teamet i Uppsala EU-samverkan som består av Annika Svensson, polisinspektör, Vlad Virgil, arbetat inom Socialtjänsten i Uppsala Kommun och Eva Moberg som är verksam inom civilsamhället. De berättar om hur arbete med att stoppa sexuell exploatering ser ut i Uppsala, varför samarbete mellan olika aktörer är viktigt för att motverka människohandel och diskuterar kring hur samarbeten kan bli bättre. Vi pratar om kvinnosyn, värderingar och normer kring sexköp. Hur ser kunskapen ut idag inom myndigheter och civilsamhälle gällande människohandel? Hur kan man genom att sprida kunskap om exploatering av människor, förebygga människohandel? Vad för påverkan har den skärpta sexköpslagstiftningen?