Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Nov 10, 2022

Vi möter Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och talar om barns rättigheter sedan Barnkonventionen blev svensk lag. Vilken effekt har Barnkonventionen fått i praktiken? Hur väl uppfylls Barnkonventionens krav på barnets rätt att komma till tals i olika rättsprocesser? Hur fungerar skolans arbete för att motverka kränkningar av barn? Och vad behöver förändras för att den växande siffran av barn som lever utan ett hem i Sverige ska förbättras?