Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Feb 21, 2020

I det tredje avsnittet av Människorättspodden diskuterar vi asylprocessen för konvertiter i Sverige.

Skandinaviska Människorättsjuristerna medverkade under 2019 i Konvertitutredningen som visar att 68% av konvertiterna får avslag på sin asylansökan genom att tron inte bedöms som genuin och om konversionen anförts sent i asylprocessen får 81% avslag. Hur stämmer Migrationsverkets bedömning överens med Europadomstolens praxis och riktlinjer från FN:s flyktingorgan UNHCR? Konvertitutredningen visar vidare att nämndemän nominerade av SD röstar för avslag i 93% av fallen medan motsvarande siffra för V-nämndemän är 15%. Hur rättssäket är detta? Vi möter konvertiten Abolfazl Abdullahi vars klagomål snart skall avgöras av FN:s tortyrkommitté efter klagomål från Skandinaviska Människorättsjuristerna. Vad riskerar en kristen konvertit vid utvisning till Afghanistan?

 

Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter, några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga. Programledare för podden är chefsjurist Ruth Nordström och juristen Rebecca Ahlstrand.

 

Människorättspodden finns bl.a. på Spotify, Acast och Apples Podcasts