Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Sep 1, 2022

En omdebatterad fråga inför valet har varit Regeringens förslag att införa ett etableringsstopp för konfessionella friskolor. Varför är frågan så brännande och vilka mänskliga rättigheter berörs? Uppfyller förslaget kraven som ställs vid inskränkningar i de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna? I Människorättspodden möter vi Susanne Feinsilber, avokat vid Bratt Feinsilber Harling advokatbyrå i Stockholm. Hon har varit med och författat Advokatsamfundets remissyttrande till det aktuella lagförslaget där förslaget avstyrks. På vilka grunder kom Advokatsamfundet fram till att förslaget bör avstyrkas?