Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Sep 2, 2021

I det fjortonde avsnittet av Människorättspodden intervjuar vi Carl Bexelius. Vi samtalar om det rådande säkerhetsläget i Afghanistan och Migrationsverkets besluts- och verkställighetsstopp. Är det ens lagligt? Vi diskuterar de juridiska slutsatserna i  Konvertitutredningen, där vi kritiskt granskat asylsökande konvertiter från Afghanistan i rättsprocesser - vad har rättschefen att säga om kritiken?