Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Sep 14, 2020

I det tionde avsnittet av Människorättspodden intervjuar vi vår klient Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation. Orust kommun har sedan fattat beslut att medicinera sonen med centralstimulantia, mot pappans vilja och trots att diagnosen som medicineringen skedde på grundval av, visade sig vara felaktig. Pappan överklagade beslutet och Högsta förvaltningsdomstolen gav pappan rätt och konstaterade att beslutet inte hade stöd i Föräldrabalken. Pappan har stämt kommunen för kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen och yrkat att Orust kommun skall förpliktigas att utge skadestånd. Trots att Högsta Förvaltningsdomstolen dömt till pappans fördel, har kommunens företrädare inte erkänt att det skett en rättighetsöverträdelse och tingsrätten har gått på kommunens linje. Den 15e september företräder vi Olof Hulling i en huvudförhandling i Hovrätten för Västra Sverige. Vi intervjuar även advokat Jörgen Olson som är ombud tillsammans med oss i hovrätten.