Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Dec 10, 2020

I det trettonde avsnittet av Människorättspodden samtalar vi om begreppet värdegrund.

Vi intervjuar juristen Carl Falck som arbetat i över 40 år som arbetsrättsexpert i olika fackförbund och diskuterar frågor som: Kan man kräva att en viss anställd skall dela en viss värdegrund? Vad händer om en anställd...


Nov 20, 2020

I det tolvte avsnittet av Människorättspodden möter vi en av våra stora förebilder, människorättsadvokaten Bryan Stevenson, grundare av the Equal Justice Initiative, som kämpar mot systematisk rasism och för rättssäkra juridiska processer för dödsdömda, fattiga och marginaliserade grupper i USA. Filmen...


Nov 20, 2020

In the twelfth episode of the Human Rights Podcast, we meet one of our great role models, the human rights lawyer Bryan Stevenson, founder of the Equal Justice Initiative, which fights against systemic racism and for racial justice, a criminal justice reform and a fair trial for the wrongly convicted of crimes and poor...


Oct 16, 2020

Den 18e oktober är EU:s anti-trafficking dag och människohandel uppmärksammas över hela EU. Europa har högst antal sexslavar per capita i hela världen. På vår kontinent är majoriteten av alla offer för trafficking sålda till prostitution och sexslaveri. I det elfte avsnittet av Människorättspodden samtalar...


Sep 14, 2020

I det tionde avsnittet av Människorättspodden intervjuar vi vår klient Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation. Orust kommun har sedan fattat beslut att medicinera sonen med centralstimulantia, mot pappans...