Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Oct 16, 2020

Den 18e oktober är EU:s anti-trafficking dag och människohandel uppmärksammas över hela EU. Europa har högst antal sexslavar per capita i hela världen. På vår kontinent är majoriteten av alla offer för trafficking sålda till prostitution och sexslaveri. I det elfte avsnittet av Människorättspodden samtalar...