Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Dec 10, 2020

I det trettonde avsnittet av Människorättspodden samtalar vi om begreppet värdegrund.

Vi intervjuar juristen Carl Falck som arbetat i över 40 år som arbetsrättsexpert i olika fackförbund och diskuterar frågor som: Kan man kräva att en viss anställd skall dela en viss värdegrund? Vad händer om en anställd...