Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Oct 28, 2021

I det femtonde avsnittet av Människorättspodden möter vi Maarit Jänterä-Jareborg, professor i Internationell privat- och processrätt (IP-rätt) vid Uppsala universitet. Vad anser hon om att svenska domstolar ska tillämpa sharia-lagar? Vi diskuterar den iranska mahr, morgongåvan, och erkännande barnäktenskap....