Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Nov 23, 2022

Vi samtalar med journalist och författare Caroline Engwall om hur vi skyddar barn mot sexualbrott. Caroline har skrivit flera böcker om prostitution och grooming, även barnböcker som tar upp ämnet om grooming på nätet och samtycke från barn. Hur kan vi bäst förebygga sexuella övergrepp, grooming och att unga...


Nov 10, 2022

Vi möter Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och talar om barns rättigheter sedan Barnkonventionen blev svensk lag. Vilken effekt har Barnkonventionen fått i praktiken? Hur väl uppfylls Barnkonventionens krav på barnets rätt att komma till tals i olika rättsprocesser? Hur fungerar skolans arbete för att...


Nov 4, 2022

Vi gästas av Lena Morin Nilsén från organisationen Nxt me, en stödorganisation för personer som är eller varit utsatta för sexuella övergrepp som barn av familjemedlem eller annan nära anhörig. Vi diskuterar bristen på kunskap och förståelse för barn med trauma hos yrkesverksamma och konsekvenser kring...


Oct 27, 2022

Vi samtalar om barnrätt med barnrättsjuristen Karin Sjömilla. Karin arbetar som barnrättsjurist vid Rädda Barnen och har jobbat med barnrättsfrågor i ca 20 år, vid ECPAT, Europarådet och hos Barnombudsmannen. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 men vilken effekt har detta haft på...


Oct 17, 2022

I avsnitt 25 av Människorättspodden gästas vi av teamet i Uppsala EU-samverkan som består av Annika Svensson, polisinspektör, Vlad Virgil, arbetat inom Socialtjänsten i Uppsala Kommun och Eva Moberg som är verksam inom civilsamhället. De berättar om hur arbete med att stoppa sexuell exploatering ser ut i...