Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Oct 27, 2022

Vi samtalar om barnrätt med barnrättsjuristen Karin Sjömilla. Karin arbetar som barnrättsjurist vid Rädda Barnen och har jobbat med barnrättsfrågor i ca 20 år, vid ECPAT, Europarådet och hos Barnombudsmannen. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 men vilken effekt har detta haft på...


Oct 17, 2022

I avsnitt 25 av Människorättspodden gästas vi av teamet i Uppsala EU-samverkan som består av Annika Svensson, polisinspektör, Vlad Virgil, arbetat inom Socialtjänsten i Uppsala Kommun och Eva Moberg som är verksam inom civilsamhället. De berättar om hur arbete med att stoppa sexuell exploatering ser ut i...


Oct 13, 2022

I dagens avsnitt samtalar vi tillsammans med Felicia Ferreira, chefredaktör på tidningen Dagen, med vår gäst Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor hos Fremia. Vi samtalar om demokrativillkoret och dess förenlighet med mänskliga rättigheter. Hur kan ett demokrativillkor begränsa förenings-...


Oct 6, 2022

Den första augusti 2022 infördes flera skärpningar av sexualbrottslagstiftningen. En av lagändringarna var att det blir strängare straff för sexköp. Minimistraffet för köp av sexuell tjänst höjdes från böter till fängelse. I poddavsnittet har vi med oss Anna Lidén, som själv varit i prostitution. Vi...