Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Oct 6, 2022

Den första augusti 2022 infördes flera skärpningar av sexualbrottslagstiftningen. En av lagändringarna var att det blir strängare straff för sexköp. Minimistraffet för köp av sexuell tjänst höjdes från böter till fängelse. I poddavsnittet har vi med oss Anna Lidén, som själv varit i prostitution. Vi samtalar Annas väg ut ur prostitutionen, sexköpslagen, normer och värderingar i samhället och hur man förebygger sexualbrott. Varför läggs fokus på gärningsmännen och inte de utsatta kvinnorna? Hur ser utbildningen ut i skolan för barn och unga gällande normer och värderingar, kvinnosyn, sexualiseringen av kvinnor?