Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Oct 13, 2022

I dagens avsnitt samtalar vi tillsammans med Felicia Ferreira, chefredaktör på tidningen Dagen, med vår gäst Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor hos Fremia. Vi samtalar om demokrativillkoret och dess förenlighet med mänskliga rättigheter. Hur kan ett demokrativillkor begränsa förenings- och yttrandefriheten i Sverige? Hur stor risk finns för godtycklighet vid bedömningar? Finns det risk för att lagförslaget bidrar till ett mer toppstyrt kontrollsystem som motverkar demokrati?