Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


May 29, 2020

I det åttonde avsnittet av Människorättspodden intervjuar vi advokaten Andreas Stenkar Karlgren som företrätt en präst som avkragades och förklarades obehörig att utöva prästyrket efter att ha uttalat sig om homosexuella relationer och evolutionsteorin på ett konfirmationsläger sommaren 2019. Domkapitlet i Luleå stift menade att åsikterna inte var förenliga med Svenska kyrkans lära men den 18:e maj 2020 upphävde Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutet och friade prästen. Vi intervjuar även människorättsadvokaten Percy Bratt som företrädde pingstpastorn Åke Green i det mycket uppmärksammade målet om hets mot folkgrupp där Högsta domstolen friade Green med hänvisning till Europakonventionen. Vi samtalar också med Johan Munck, tidigare domare och ordförande i Högsta domstolen i Sverige och utgivare av Sveriges Rikes Lag. Johan Munck var ett av justitieråden som var med och dömde när Högsta Domstolen friade pastor Åke Green. Munck är också ordförande i Svenska kyrkans överklagandenämnd som fattat beslut gällande den avkragade prästen. Vi diskuterar kyrkorätten och gränserna för grundlagsskydade mänskliga rättigheter som åsikts- och yttrandefrihet.