Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Jan 9, 2020

Går det att förbjuda religiösa friskolor?

Eller strider det mot mänskliga rättigheter?

I första avsnittet av Människorättspodden diskuterar våra jurister regeringens förslag om att stoppa nyetableringen av konfessionella skolor. Vi intervjuar jur. dr. Hedvig Bernitz som varit expert i utredningen om nya föreslagna regler på området. Och så avslöjar vi att kommande poddavsnitt kommer bjuda på inside information kring några av våra mest uppmärksammade rättsfall - barnmorskemålen om samvetsfrihet.