Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Jun 12, 2020

I det nionde avsnittet av Människorättspodden diskuterar vi ämnet tortyr och tortyrskador. Vi möter rättsläkaren Martina Olsson Frisk, som undersöker avlidna vid misstanke om våldsbrott eller självmord och dokumenterar skador vid allvarliga vålds- och sexualbrott och tortyr. Redan 2011 kritiserade FN:s...