Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Feb 21, 2020

I det tredje avsnittet av Människorättspodden diskuterar vi asylprocessen för konvertiter i Sverige.

Skandinaviska Människorättsjuristerna medverkade under 2019 i Konvertitutredningen som visar att 68% av konvertiterna får avslag på sin asylansökan genom att tron inte bedöms som genuin och om konversionen...