Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden

Sep 29, 2022

Vi möter Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) och författare till boken Den första rättigheten: Frihet till religion, Frihet från religion, för att tala om religionsfrihet. Vi samtalar om hur religionsfriheten ser ut och efterföljs i Sverige och runt om...


Sep 22, 2022

I avsnitt 21 möter vi Lena Andersson, som är författare och kolumnist, för att samtala om den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet i relation till det aktuella ämnet cancel culture. Vi diskuterar hot mot yttrandefrihet idag, tech-jättarnas roll i det offentliga samtalet, förtal och allt fler exempel...


Sep 15, 2022

Vi möter lågstadieläraren Selma Gamaleldin, som blivit avskedad från sitt jobb, och vars arbetsgivare fått betala 150 000 kr i diskrimineringsersättning för att hon inte på föräldrarnas begäran ville kalla ett sjuårigt barn för ”hen”. Hur motiverar hon detta utifrån bland annat sin egen...


Sep 9, 2022

Vi möter Elisabeth Andersson, fd domare vid en av Sveriges förvaltningsdomstolar, som berättar om sitt arbete med pröva mål om tvångsomhändertaganden av barn och unga och vilka svårigheter detta kan innebära. Vi berättar om vår rapport om LVU ur ett barnrättsperspektiv och diskuterar våra olika roller...


Sep 1, 2022

En omdebatterad fråga inför valet har varit Regeringens förslag att införa ett etableringsstopp för konfessionella friskolor. Varför är frågan så brännande och vilka mänskliga rättigheter berörs? Uppfyller förslaget kraven som ställs vid inskränkningar i de mänskliga rättigheterna och grundläggande...