Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Nov 17, 2022

Vi samtalar med journalist och författare Caroline Engwall om hur vi skyddar barn mot sexualbrott. Caroline har skrivit flera böcker om prostitution och grooming, även barnböcker som tar upp ämnet om grooming på nätet och samtycke från barn. Hur kan vi bäst förebygga sexuella övergrepp, grooming och att unga utsätts för sexuella övergrepp eller hamnar i prostitution? Görs det tillräckligt? Hur jobbar skolor idag för att förebygga övergrepp på och mellan barn?