Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Nov 4, 2022

Vi gästas av Lena Morin Nilsén från organisationen Nxt me, en stödorganisation för personer som är eller varit utsatta för sexuella övergrepp som barn av familjemedlem eller annan nära anhörig. Vi diskuterar bristen på kunskap och förståelse för barn med trauma hos yrkesverksamma och konsekvenser kring det. I artikel 6 Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp uppges att barn ska få information om risk för sexuell exploatering och sexuella övergrepp och hur de kan skydda sig. Hur kan skolan bli bättre på att undervisa om detta? Hur stort skydd ger porrfilter i skolan? Vilka andra åtgärder finns?