Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


May 18, 2020

I det nya avsnittet av Människorättspodden avslöjar vi att vi den 18e maj, samma dag som en ny president tillsätts i Europadomstolen, skickar Skandinaviska Människorättsjuristerna en resningsansökan gällande barnmorskemålen om samvetsfrihet i vården. Vi intervjuar juristen Krister Thelin, som bland annat varit lagman, ad hoc domare i Europadomstolen och domare i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Vi diskuterar målen om samvetsfrihet i vården, handskakningsmålen, slöjförbud, böneutrop och rätten att bära religiösa symboler. Dessutom pratar vi om domarjäv, som är en av huvudgrunderna för resningsansökan till Europadomstolen.