Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Oct 16, 2020

Den 18e oktober är EU:s anti-trafficking dag och människohandel uppmärksammas över hela EU. Europa har högst antal sexslavar per capita i hela världen. På vår kontinent är majoriteten av alla offer för trafficking sålda till prostitution och sexslaveri. I det elfte avsnittet av Människorättspodden samtalar vi med Annica Svensson, polisinspektör som är verksam i Uppsala och expert på människohandel, Lovisa Njord Johansson som företräder den globala anti-traffickingorganisationen A21 i Skandinavien och Anna Runesson, regionkoordinator mot prostitution och människohandel, tillhörande det nationella metodstödsteamet (NMT). Hur upptäcker vi och bekämpar människohandel i Sverige och Europa?